Subvencioniranje dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021

datum: 20.08.2020

kategorija: obvestila za javnost

DODATNA SUBVENCIJA OBČINE RENČE-VOGRSKO (velja le za dijake s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko)

Občina Renče-Vogrsko bo tudi v šolskem letu 2020/2021 zagotavljala 40 % subvencije za nakup dijaških subvencioniranih vozovnic, tako da bodo cena le-teh znašala 40 % manj od subvencionirane cene s strani države. 

Dodatno subvencioniranje dijaških vozovnic uveljavljate tako, da v celoti izpolnite vlogo za dodelitev subvencije Občine Renče-Vogrsko, in jo skupaj s Potrdilom o stalnem prebivališču oddate na blagajni prevoznika »Nomago« (prej Avrigo).

Vlogo se lahko prevzame na spodnji povezavi ali na blagajni oz. avtobusni postaji prevoznika »Nomago«.

Obvezna priloga obrazca: Potrdilo o stalnem prebivališču

Potrdilo o stalnem prebivališču izda Upravna enota.

vloga za subvencionirane dijaške vozovnice - občina RENČE VOGRSKO.docx

Obrazcev ne nosite in ne pošiljajte na občino, temveč jih oddajte na blagajni oz. avtobusni postaji prevoznika» Nomago« !!!