Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

datum: 17.09.2020

kategorija: obvestila za javnost

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih kamor spada tudi Občina Renče-Vogrsko. Upravičenci so mala podjetja, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Povezava: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/