Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje predstavnika/predstavnice ustanovitelja v Svetu zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

datum: 19.10.2020

kategorija: obvestila za javnost

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: Komisija) vabi k posredovanju kandidature za imenovanje predstavnika/predstavnice ustanovitelja v Svetu zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.

Javni zavod Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je Občino Renče-Vogrsko obvestil, da bo imenovani predstavnici Občine Renče-Vogrsko v Svetu zavoda tega zavoda v decembru 2020 pretekel mandat, zato je potrebno imenovati novega predstavnika/predstavnico.

Predstavnik/predstavnica zastopa Občino Renče-Vogrsko v izvajanju nalog in pristojnosti Sveta zavoda javnega zavoda.

Več o kandidaturi in zahtevanih prilogah najdete ob kliku na pripeto datoteko: 

Javno povabilo KMVVI Zobozdravstveni dom 2020.pdf