Posvet za turistično gospodarstvo v Občini Renče-Vogrsko - VOGRSKO

datum: 24.02.2021

kategorija: obvestila za javnost

V četrtek, 11. 2. 2021, smo na Občini Renče–Vogrsko imeli posvet s turističnim gospodarstvom na temo Zelene sheme slovenskega turizma z naslovom: PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA TER SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV V DESTINACIJI RENČE-VOGRSKO.

Spletni posvet je združil predstavnike nastanitvenih obratov, vinarje, različna društva in druge ponudnike iz občine. Predstavitev Zelene sheme je začela Astrid Prašnikar iz Inštituta za odgovorni turizem. Nadalje smo imeli predstavitev zelenih znakov za ponudnike. Andrejka Harej iz Gostilne Kogoj Bilje nam je predstavila svojo dobro prakso, saj je že pridobila trajnostni znak Zeleni ključ. Obravnavane tematike so zajemale tudi odgovorno rabo vode, ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki v turistični industriji, odgovorno rabo energije, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter podnebne spremembe. Tovrstne tematike je predstavil Boris Šušmak iz društva DOVES FEE.

Ob koncu srečanja je predsednik delovne skupine za turizem Občine Renče–Vogrsko, Milivoj Perkon skupaj z Matjažem Zgonikom, predstavil še turizem znotraj maše destinacije. V sklopu dogodka je župan Tarik Žigon podpisal tudi zeleno politiko občine. Tako se je kot glavni predstavnik občine zavezal, da bo sprejel in sledil desetim trajnostnim načelom, ki stremijo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

Zeleno politiko in Etični kodeks v turizmu bodo v nadaljevanju podpisali tudi člani Zelene ekipe in deležniki iz občine. Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni le domena, naloga ali odgovornost turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo le, če poteka sodelovanje na področju deležnikov v destinaciji, delavcev v javnem, nevladnem in zasebnem sektorju. Zelena destinacija se namreč ne tiče samo v turizma, temveč vseh področjih delovanja. Nenazadnje so v tem procesu ključni tudi vsi prebivalci destinacije. Izrednega pomena je, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

Green posvet

DSC_0387