Ugotovitvena odločba za nepremičnino parc. št. 1518/5 k.o. 2320 Prvačina

datum: 16.03.2021

kategorija: obvestila za javnost

Ugotovitvena odločba.pdf