17. redna seja Občinskega sveta - PREKLICANA!

datum: 30.03.2021

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 17. redna seja občinskega sveta.pdf

Zapisnik 16. redne seja OS, 9. 3. 2021.docx

4. TOČKA DR - Sklep o soglasju k podelitvi koncesije za opravljanje igralniške dejavnosti.doc

4.1 Predstavitev podjetja Lago IS_koncesija igralnica.pdf

4.2 dopis Ministrstvo za finance_soglasje Lago IS.pdf

5_1 Poslovno poročilo 2020_JZ za turizem NG VD.pdf

5_2 Letno poročilo Ajpes 2020_JZ za turizem NG VD.pdf

5_3 Program dela in finančni načrt 2021_JZ za turizem NG VD.pdf

5_4 Sklep Program dela in finančni načrt 2021.pdf

5_5 Kadrovski narčt 2021-2022_JZ za turizem NG VD.pdf

5_6 Sklep Kadrovski načrt 2021-2022.pdf

6. TOČKA DR - Sklep_poraba presežka Zavod za turizem.doc

7. TOČKA DR - Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021.docx

8. TOČKA DR - Sklep o zaključnem računu 2020.doc

8_1 PRIHODKI ZR 2020.pdf

8_2 ODHODKI ZR 2020.pdf

8_3 ZAKLJUČNI RAČUN OBRAZLOŽITVE.pdf

8_4 Premoženjska bilanca 2020.pdf

8_5 Kratka analiza zaključnega računa 2020.pdf

9. TOČKA DR - Sklep o mnenju k podelitvi koncesije za opravljanje igralniške dejavnosti.doc

9_1 dopis Ministrstvo za finance_mnenje Pegaso Turizem Vrtojba.pdf

10. TOČKA DR - Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske.doc

10.1 GLASOVNICA.doc

11. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA.docx

11_1 Vloga Glasbene šole za podajo soglasja k del. usp. ravnatelja.pdf

12. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE KOZARA NOVA GORICA.docx

12_1 Vloga OŠ Kozara za podajo soglasja k del. usp. ravnatelja.pdf

13. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA.docx

13_1 Vloga LUNG za podajo soglasja k del. usp. direktorice.pdf

14. TOČKA DR - SOGLASJE K DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE ZAVODA ZA TURIZEM.docx

14_1 SKLEP_uspesnost 2020 JZ za turizem NG VD.pdf

14_2 Dopis - vloga za soglasje.pdf

14_3 Ocenjevalni list.pdf

zapisnik 16. seje KMVVI.pdf

Zapisnik 16. seje ODD.pdf

Zapisnik 16. seje OGP.pdf

Zapisnik 16. seje OOP.pdf

Zapisnik 16. redne seje SPK.pdf