Obvestilo lastnikom/uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

datum: 01.04.2021

kategorija: obvestila za javnost

Praznjenje greznic bo v naselju Volčja Draga predvidoma pričelo 7. 4. 2021.

Obvestilo-graznice in MKČN