Prodaja nepremičnine katastrska občina: 2319 BUKOVICA, parcela: 644, v deležu 1/1, po metodi neposredne pogodbe

datum: 14.04.2021

kategorija: Razpisi

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2319 BUKOVICA, parcela: 644, v deležu 1/1.
V prilogi sta besedilo namere o prodaji nepremičnine in obrazec ponudbe.

NamerNeposPog644 2319in ponudba.pdf