Prodaja nepremičnine katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 1149/5, v deležu 1/1, po metodi neposredne pogodbe

datum: 14.04.2021

kategorija: Razpisi

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 1149/5, v deležu 1/1.
V prilogi sta besedilo namere o prodaji nepremičnine in obrazec ponudbe.

NamerNeposPog1149_5 2322 in priloga.pdf