Prodaja nepremičnine katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 2432, v deležu 1/1, po metodi neposredne pogodbe

datum: 08.10.2021

kategorija: Razpisi

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 2432, v izmeri 339 m2, ki se po osnovni namenski rabi nahaja v območju kmetijskih in zemljišč in se bo prodaja izvršila v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži na upravni enoti.
Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere.

Dokumenti, priloge:

- Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča
- Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča
​- Namera za prodajo nepremičnine

Dokumentacija 

Povezava na objavo na oglasni deski Upravne enote