Izpeljana prva izobraževalna delavnica v projektu LAS – VZ-TRAJNOST

datum: 26.10.2021

kategorija: obvestila za javnost

V okviru projekta LAS »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov - VZ-TRAJNOST«,
sofinanciran iz sredstev ESSR, je bila 21. 10. 2021 v prostorih Občine Renče-Vogrsko izvedena
izobraževalna delavnica, katere namen je ozaveščanje, izobraževanje in povezovanje
akterjev in ciljnih skupin na področju trajnostnega razvoja ter trajnostne rabe naravnih
virov.

Izpeljana prva delavnica v projektu LAS z logotipi 1 stran