proračun

PRORAČUN 2021

Proračun Prihodki 2021.pdf
Proračun Odhodki 2021.pdf
Načrt razvojnih programov 2021-2024.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2021.pdf
Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče- Vogrsko za leto 2021.pdf
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2021.xlsx

REBALANS PRORAČUNA 2020

Sprejeti REBALANS 2020-PRIHODKI.pdf
Sprejeti REBALANS 2020-ODHODKI.pdf
REBALANS NRP 2020-2023.pdf
Odlok o spr. REBALANSU proračuna 2020.pdf

PRORAČUN 2020

Proračun Prihodki 2020.pdf
Proračun Odhodki 2020.pdf
Načrt razvojnih programov 20-23.pdf
Odlok o proračunu 2020.pdf

PRORAČUN 2019

Proračun Prihodki 2019.pdf 
Proračun Odhodki 2019.pdf 
Načrt razvojnih programov 2019-2022.pdf 
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko 2019.pdf

PRORAČUN 2018

Proračun Prihodki 2018 
Proračun Odhodki 2018 
NRP -načrt razvojnih programov 2018-2021 
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2018

PRORAČUN 2017

Obrazložitve proračuna za leto 2017
Proračun prihodki 2017
Proračun odhodki 2017
NRP - načrt razvojnih programov 2017 - 2020

PRORAČUN 2016

Proračun prihodki 2016
Proračun odhodki 2016
NRP - načrt razvojnih programov 2016 - 2019

PRORAČUN 2015

Proračun prihodki 2015
Proračun odhodki 2015
Proračun obrazložitve 2015
NRP - načrt razvojnih prorgramov 2015 - 2018

PRORAČUN 2014

Proračun prihodki 2014
Proračun odhodki 2014
Proračun obrazložitve 2014
NRP - načrt razvojnih programov 2014 - 2017

PRORAČUN 2013

Proračun prihodki 2013
Proračun odhodki 2013
NRP 2013-2016

PRORAČUN 2012

Proračun prihodki 2012
Proračun odhodki 2012
NRP 2012-2015

PRORAČUN 2011

Proračun prihodki 2011
Proračun odhodki 2011
NRP 2011-2014
Začasno financiranje 2011

PRORAČUN 2010

NRP 2010-2013
Sprejeti proračun 2010

PRORAČUN 2009

Sklep o začasnem financiranju
Poročilo
Odlok
Prihodki
Posebni del
NRP 2009 - 2012