odbori in komisije občinskega sveta

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Nina Mozetič
 • Andraž Furlan
 • Radovan Rusjan
 • Boris Čoha
 • Marko Švara    

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

 • Viktor Trojer
 • Urban Martinuč
 • Dušan Nemec
 • Aldo Mozetič
 • Irena Komar

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Vanda Ožbot
 • Karmen Furlan
 • Žan Bric
 • Rajko Lasič
 • Dragan Zorn             

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Marko Švara
 • Borut Zorn
 • Aleš Furlan
 • Marko Furlan
 • Neda Blagonja

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Florida Petelin
 • Jožef Hvalica
 • Karmen Furlan
 • Urban Martinuč
 • Marko Švara

UREDNIŠKI ODBOR

obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si

 • Alenka Gregorič
 • Vesna Pahor
 • Renata Tischer
 • Denis Čotar
 • Hana Šuligoj
 • Mateja Ščuka
 • Irena Rovan  
   

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Marko Švara
 • Boris Čoha
 • Nedeljko Gregorič
 • Stanko Šemrl
 • Nina Mozetič    

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

 • Marijo Rutar
 • Radovan Rusjan
 • Aldo Mozetič
 • Dragan Zorn
 • Zmaga Prošt

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Jožef Hvalica
 • Dušan Nemec
 • Borut Zorn
 • Rajko Lasič
 • Marjan Murovec             

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Katarina Valič
 • Albinca Pisk
 • Borut Zorn
 • Alenka Gregorič
 • Vinko Jarc

UREDNIŠKI ODBOR

 • Boris Arčon
 • Alenka Gregorič
 • Vesna Pahor
 • Bogo Rusjan
 • Katarina Tischer gregorič
 • Renata Tischer
 • Katjuša Žigon    

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Nedeljko Gregorič
 • Aldo Mozetič
 • Marijo Rutar
 • Franko Pregelj
 • Vanda Ožbot

PROJEKTNO RAZVOJNI SVET OBČINE RENČE-VOGRSKO:

 • Dragan Zorn – za področje gospodarstva
 • Viljem Žižmond – za področje gospodarstva
 • Silvester Vončina – za področje načrtovanja in okolja
 • Ines Bonutti – za področje načrtovanja in okolja
 • Ivan Lipovšek – za področje infrastrukture in gospodarskih javnih služb
 • Robert Fornazarič – za področje infrastrukture in gospodarskih javnih služb
 • Iztok Arčon – za področje človeških virov
 • Tomaž Gregorič – za področje človeških virov
 • Nives Hvalica – za področje socialnega okolja
 • Savo Vrabec – za področje socialnega okolja
 • Nikita Fajt – za področje kmetijstva in razvoja podeželja
 • Ivan Bric – za področje kmetijstva in razvoja podeželja
 • Darko Likar- za področje implementacije projektov razvojnih programov.

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Stanko Šemrl
 • Nedeljko Gregorič
 • Marjo Rutar
 • Erik Lasič
 • Ingrid Sulič

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

 • Dragan Zorn
 • Marjo Rutar
 • Aldo Mozetič
 • Valter Mlečnik
 • Zdenko Zorn

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Rajko Lasič
 • Radovan Rusjan
 • Karmen Furlan
 • Jože Hvalica
 • Nevo Pregelj

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Katjuša Žigon
 • Katarina Valič
 • Alenka Gregorič
 • Vinko Jarc
 • Branko Brankovič

UREDNIŠKI ODBOR

 • Boris Arčon
 • Alenka Gregorič
 • Nataša Podgornik                         
 • Bogo Rusjan
 • Katjuša Žigon
 • Renata Tischer
 • Vladimira Gal

PROJEKTNO RAZVOJNI SVET OBČINE RENČE-VOGRSKO:

 • Dragan Zorn – za področje gospodarstva
 • Viljem Žižmond – za področje gospodarstva
 • Silvester Vončina – za področje načrtovanja in okolja
 • Ines Bonutti – za področje načrtovanja in okolja
 • Ivan Lipovšek – za področje infrastrukture in gospodarskih javnih služb
 • Robert Fornazarič – za področje infrastrukture in gospodarskih javnih služb
 • Iztok Arčon – za področje človeških virov
 • Tomaž Gregorič – za področje človeških virov
 • Nives Hvalica – za področje socialnega okolja
 • Savo Vrabec – za področje socialnega okolja
 • Nikita Fajt – za področje kmetijstva in razvoja podeželja
 • Ivan Bric – za področje kmetijstva in razvoja podeželja
 • Darko Likar- za področje implementacije projektov razvojnih programov.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Silvester Vončina
 • Katjuša Žigon
 • Katarina Valič
 • Viktor Trojer
 • Borut Kerševan

UREDNIŠKI ODBOR

 • Boris Arčon
 • Alenka Gregorič
 • Alenka Ožbot – Klančič
 • Nataša Podgornik
 • Bogo Rusjan
 • Alma Volk
 • Katjuša Žigon

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Samo Turel
 • Gregor Kobal
 • Radovan Rusjan
 • Savo Skomina
 • Milan Vončina

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

 • Nevo Pregelj
 • Nikita Fajt
 • Tomaž Gregorič
 • Dragan Zorn
 • Uroš Martinuč

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Marjan Murovec
 • Valter Mlečnik
 • Vanda Ožbot
 • Rajko Lasič
 • Kazimir Kerševan

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Vinko Jarc
 • Jože Hvalica
 • Katjuša Žigon
 • Branko Brankovič
 • Branka Arčon

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Silvo Vončina
 • Janko Furlan
 • Nataša Podgornik
 • Nevo Pregelj
 • Gregor Kobal

PROJEKTNO RAZVOJNI SVET OBČINE RENČE-VOGRSKO:

 • Silvester Vončina – predsednik
 • Dragan Zorn – za področje gospodarstva
 • Viljem Žižmond – za področje gospodarstva
 • Silvester Vončina – za področje načrtovanja okolja
 • Ana Čevdek – za področje načrtovanja okolja
 • Nedeljko Gregorič – za področje infrastrukture in javne gospodarske službe
 • Marjan Murovec -  za področje infrastrukture in javne gospodarske službe
 • Iztok Arčon – za področje človeških virov
 • Radivoj Pahor – za področje človeških virov
 • Branko Brankovič – za področje socialno okolje
 • Branka Arčon – za področje socialno okolje
 • Nikita Fajt – za področje kmetijstva in razvoja podeželja
 • Ivan Bric – za področje kmetijstva in razvoja podeželja
 • Jože Elersič – za področje implementacije projektov razvojnih programov