14. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 16.10. 2017 ob 9:00

datum: 12.10.2017

kategorija: Seje odborov in komisij

Vabilo na 14. sejo Komisije za madatna vprašanja, volitve in imenovanja