1. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 8.1.2019 ob 17:00

datum: 20.12.2018

kategorija: Seje odborov in komisij

Vabilo na 1. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.pdf