13. seja občinskega sveta

datum: 23.06.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

13. seja dne 23. 6. 2008 (sprejet na 14. seji dne 23. 10. 2008)