6. seja občinskega sveta

datum: 16.06.2015

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 6. redne seje z dne 16.6.2015