obrazci in vloge

Vloge so pripravljene na način, da jih lahko pripravite s pomočjo računalnika.
1. Pred izpolnjevanjem vlogo najprej shranite na vaš računalnik, jo odprite s tega shranjenega mesta, jo izpolnite in natisnite.
2. Nato vlogo podpišite (in žigosajte, v kolikor uporabljate žig) ter poskenirajte.
3. Skenirano vlogo priložite elektronskemu sporočilu.
4. Priložite tudi dokazilo o plačani upravni taksi in vse v vlogi zahtevane priloge ter nam jo pošljite na elektronski naslov: . Priloge in vloga naj bodo v pdf obliki.

V kolikor bi raje vlogo oddali v fizični verziji, nam jo z vsemi zgoraj omenjenimi dokazili pošljite ali dostavite na naslov: 

Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. 

Pri fizični obliki vloge vas vljudno prosimo, da listov ne spenjate s spenjačem.

Vlogo nam pošljite samo v eni obliki - ali elektronski ali fizične, ne v obeh.
 

OKOLJE IN PROSTOR 
(veljavni predpisi- okolje in prostor, infrastruktura, gospodarstvo)

1. Gradnja objektov

1. a) Komunalni prispevek

1. b) Ceste

1. c) Projektni pogoji in mnenja

2. Prostor

3. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4. Okolje

4. a) Uporaba javnih površin

4. b) Hrup

4. c) Nevarni odpadki

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
(veljavni predpisi - klikni: kulturašolstvo, delo, družina, socialne zadeve in enake možnosti )


KMETIJSTVO, GOSTINSTVO IN TURIZEM
(veljavni predpisi - klikni: kmetijstvogospodarstvo)


NAJEM DVORAN V KD BUKOVICA 


NAJEM STOJNIC IN VOZIL

 

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
(veljavni predpisi - klikni: pravosodje)