LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT EKSRP: KUJ.ME: Center tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu

treki

 

O projektu: Na območju LAS v objemu sonca deluje več različnih akterjev tehnične kulture in med njimi so tudi skrbniki tehniške dediščine. Nosilci ohranjanja tehniške dediščine med seboj niso povezani. Inštitutcija, s katero vsi strokovno sodelujejo, je Goriški muzej. Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« je nadgradnja obstoječim praksam – identificira nosilce skrbi za tehniško dediščino, jih poveže in opolnomoči za še učinkovitejše delovanje, z uporabo dobrih in novimi inovativnimi pristopi razvije nov produkt/storitev, katerega dodana vrednost je, da je povezljiv s turistično ponudbo, podjetništvom in medgeneracijskim prenosom znanj in kompetenc na podeželju, vse na načelih trajnosti.

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta obnovila večnamenski objekta v Lokovcu, ki bo tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

Glavni cilj: je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje CENTRA TEHNIČNE KULTURE KUJ.ME kot inovativne platforme, ki spodbudi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se vzpostavijo možnosti za krepitev lokalne identitete, med generacijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti. Dodana vrednost je obnova večnamenskega objekta v Lokovcu, ki je tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.4.2020

Vrednost projekta: 300.856,16 EUR

Delež sofinanciranja: 89.553,64 EUR sredstva Evropskega sklada za razvoj podeželja

 

Partnerji:

  • Vodilni partner: MESTNA OBČINA NOVA GORICA
  •  KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
  • OBČINA RENCE - VOGRSKO
  • ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI
  • ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA
  • KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO ZARJA BILJE

Povezave:

 

Za vsebino so odgovorni projektni partnerji projekta KUJ.ME: Center tehniške dediščine KUJ.ME v LOKOVCU.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.