Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Renče-Vogrsko v letu 2023

23. 02. 2023 / MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Rok za prijavo: 31. 08. 2023 do 23:59

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Renče-Vogrsko v letu 2023

Končni rok za oddajo vlog za sredstva po tem razpisu je najkasneje 31. 8. 2023


Javni razpis za sofinanciranje MKČN -2023.pdf