Strategija razvoja občine

Odgovorite na spletni vprašalnik o strategiji razvoja občine:

https://www.1ka.si/a/351794