Krajevne skupnosti

Vogrsko Bukovica - Volčja Draga Renče

Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
05 305 30 05
031/370-553,  051/216-158

Predsednik: Dušan Nemec
Podpredsednik: Dragan Zorn

Člani sveta krajevne skupnosti Bukovica - Volčja Draga v obdobju: