Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem – glasbena učilnica

Datum seje: 02. 11. 2020