Zapisnik konstitutivne seje KS Bukovica-Volčja Draga

Datum seje: 12. 12. 2022