Krajevne skupnosti

Vogrsko Bukovica - Volčja Draga Renče

Krajevna skupnost Renče

Trg 25, 5292 Renče

Predsednik: Alan Čoha
Namestnik: Teja Pahor

Člani sveta krajevne skupnosti Renče v obdobju:

  • Alan Čoha
  • Evelina Černe
  • Gaia Ožbot
  • Domen Gregorič
  • Vasja Miklavčič
  • Teja Pahor
  • Marko Krpan
  • Maja Zorn
  • Alan Rijavec

Zapisniki sej KS: