Krajevne skupnosti

Vogrsko Bukovica - Volčja Draga Renče

Krajevna skupnost Vogrsko

Vogrsko 7, 5293 Volčja Draga
Telefonska številka: 040 162 202
Elektronska pošta: krajevnaskupnost.vogrsko@gmail.com

Uradne ure: po dogovoru, vsak torek med 17. in 19. uro
Predsednik: Valter Gorjan
Namestnik: Samuel Baša 

Zadružni dom: Samuel Baša (041 664 637) in Zoran Fornazarič (041 713 313)
Pokopališče: Valter Gorjan (040 162 202)

 

Člani sveta krajevne skupnosti Vogrsko v obdobju:

  • Samuel Baša
  • Branka Černe Česnik
  • Zoran Fornazarič
  • Marko Fulran
  • Valter Gorjan
  • Neja Podgornik
  • Mojca Šušmelj 

Zapisniki sej KS: