CIVILNA ZAŠČITA

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 33 84 509

Dežurni telefon: 051 647 007, 041 337 636

Email: civilna.zascita@rence-vogrsko.si

 

Ime in priimek GSM Elektronska pošta Funkcija
Rajko LASIČ 041/653-338 
051/647-007
Poveljnik CZ
Uroš KOBAL 041/377-636 Namestnik poveljnika CZ
Svetovalec za prvo pomoč
Miha ARČON 041/734-087 Član štaba
Valentin BELTRAM 031/393-786 Svetovalec za porušene objekte in infrastrukturo
Primož HUMAR 041/870-958 Svetovalec za medicinsko pomoč
Dean GREGORIČ 040/514-132 Svetovalec za zveze
Janja LIPUŠČEK 031/379-828 Svetovalec za radiobiološko in kemijsko zaščito
Bogdan SOŠNJA 041/352-653 Svetovalec za požarno varnost
Mauro MAKOVEC 041/759-757 Poverjenik za CZ območje KS Renče
Tomaž GREGORIČ 041/705-336 Poverjenik za CZ območje KS Vogrsko
Alen HLADNIK 041/571-496 Poverjenik za CZ območje KS Bukovica-Volčja Draga
Alan RIJAVEC  

Namestnik poverjenika za KS Renče
Denis PLAHUTA   Namestnik poverjenika za KS Bukovica - Volčja Draga
Boris ŽIVEC 041 674 481 Namestnik poverjenika za KS VOGRSKO
Drago SKOMINA 031/728-563 Svetovalec ob poplavah in plazovih