CIVILNA ZAŠČITA

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: 

Dežurni telefon: 051-647-007

Email: civilna.zascita@rence-vogrsko.si

 

Ime in priimek GSM Elektronska pošta Funkcija
Ivan GREGORIČ 051/647-007
040/372-600
Poveljnik CZ
Mauro MAKOVEC

041/377-636
041-759-757

Namestnik poveljnika CZ
 
Drago SKOMINA 031/728-563 Poveljnik PGD Renče-Vogrsko
Vilijem KOŠUTA 051/346-114 Svetovalec za porušene objekte in infrastrukturo
Sara KODERMAC   Predstavnica Policije
Valentin BELTRAM 041/458- 116 Svetovalec za energetsko infrastrukturo
Martin GREGORIČ 040/229-559 Svetovalec za medicinsko pomoč
      Svetovalec za zveze
Janja LIPUŠČEK 031/379-828 Svetovalec za radiobiološko in kemijsko zaščito
Bogdan SOŠNJA 041/352-653 Svetovalec za požarno varnost
Alan RIJAVEC 031/320-530 Poverjenik za CZ območje KS Renče
Tomaž GREGORIČ 041/705-336 Poverjenik za CZ območje KS Vogrsko
Denis PLAHUTA 040/830-575 Poverjenik za CZ območje KS Bukovica - Volčja Draga
Boris ŽIVEC 041 674 481 Namestnik poverjenika za KS VOGRSKO