Ocenjevanje škode po požaru na Krasu

05. 08. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da se bo pričelo ocenjevanje škode, nastale zaradi posledic požara na Krasu, med 17. julijem in 1. avgustom 2022.
Ocenjuje se naslednja neposredno nastala škoda:
- škoda, nastala na kmetijskih zemljiščih (Obrazec 1),
- škoda na stavbah (Obrazec 3),
- delna škoda na stavbah (Obrazec 4),
- škoda na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo) (Obrazec 5).