Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.


28. 10. 2022
Razpis zaključen

Javni poziv za sofinanciranje neprofitnih programov, projektov in prireditev za mladino v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

ŠTIPENDIJE IN NAGRADE ZA MLADE TALENTE

17. 10. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v občini Renče-Vogrsko v letu 2022

ŠTIPENDIJE IN NAGRADE ZA MLADE TALENTE

09. 08. 2022
Razpis zaključen

Prijavitelji in odobrena sredstva po JR za a sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v občini za leto 2022

TURIZEM

20. 07. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

KONCESIJE

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

HUMANITARNE ORGANIZACIJE, INVALIDI IN SOCIALNE DEJAVNOSTI

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

KULTURA

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju veteranskih organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

VETERANSKE ORGANIZACIJE

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju upokojenskih organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

UPOKOJENSKE ORGANIZACIJE

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

JAVNI RAZPISI IN POZIVI

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

KULTURA

07. 03. 2022
Razpis zaključen

Javna razgrnitev celostne ureditve območja/parka Lakeness

JAVNI RAZPISI IN POZIVI

02. 03. 2022
Razpis zaključen

Izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko

KONCESIJE