Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.


15. 04. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti v letu 2024

HUMANITARNE ORGANIZACIJE, INVALIDI IN SOCIALNE DEJAVNOSTI

15. 04. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju veteranskih organizacij v letu 2024

VETERANSKE ORGANIZACIJE

15. 04. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju upokojenskih organizacij v letu 2024

UPOKOJENSKE ORGANIZACIJE

15. 04. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2024

ŠPORT

15. 04. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2024

KULTURA

15. 04. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v letu 2024

KULTURA

29. 02. 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2024

KMETIJSTVO

29. 02. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2024

KMETIJSTVO

07. 02. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko - 2024

NAGRADE IN PRIZNANJA

01. 02. 2024

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Renče-Vogrsko v letu 2024

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

01. 02. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma 2024

TURIZEM

04. 10. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2023

ŠTIPENDIJE IN NAGRADE ZA MLADE TALENTE