Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.


07. 02. 2024

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko - 2024

NAGRADE IN PRIZNANJA

01. 02. 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma 2024

TURIZEM

04. 10. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2023

ŠTIPENDIJE IN NAGRADE ZA MLADE TALENTE

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti v letu 2023

HUMANITARNE ORGANIZACIJE, INVALIDI IN SOCIALNE DEJAVNOSTI

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju veteranskih organizacij v letu 2023

VETERANSKE ORGANIZACIJE

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju upokojenskih organizacij v letu 2023

UPOKOJENSKE ORGANIZACIJE

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2023

ŠPORT

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2023

KULTURA

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v letu 2023

KULTURA

23. 02. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma 2023

TURIZEM

23. 02. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče-Vogrsko za leto 2023

KMETIJSTVO

23. 02. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Renče-Vogrsko v letu 2023

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE