Lokalne volitve 2022

3. Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest 

Pogoji_plakatna_mesta.jpg

 


2Obvestilo v zvezi z izvedbo lokalnih volitev 2022 v Občini Renče-Vogrsko

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

Redne volitve bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in Državna volilna komisija.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah, volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan. Župan je 26. 7. 2022 razpisal redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Renče - Vogrsko. Razpis je bil objavljen v uradnih objavah Občine Renče – Vogrsko št.: https://www.rence-vogrsko.si/mma/Uradne_objave___t._10.pdf/2022072810283721/?m=1658996917

 


1. Občinska volilna komisija Občine Renče-Vogrsko

je bila imenovana 24. 5. 2022 na 24. redni seji občinskega sveta občine Renče – Vogrsko  v naslednji sestavi:

  • Patricij Bratuž - predsednik,
  • Nina Mozetič, – namestnica predsednika,
  • Ljudmila Persič, – članica,
  • Zala Furlan, – namestnica,
  • Ingrid Čotar Padovan, članica,
  • Petra Rusjan, – namestnica,
  • Ingrid Sulič, - članica,
  • Dean Trojer Smrečnik, – namestnik

Mandat občinske volilne komisije je pričel s 27. 6. 2022 in traja 4 leta.