Lokalne volitve 2022

Seje Občinske volilne komisije →


13. Poročilo o izidu volitev v Občini Renče-Vogrsko

 

Poročilo o izidu volitev.pdf

Izid glasovanja po voliščih.pdf

Preferenčni glasovi.pdf


12. Obvezni izvodi plakatov in drugih promocijskih tiskov v izvezi z lokalnimi volitvami 

 

Oddaja obveznih izvodov promocijskih publikacij NUK_lokalne volitve.pdf

Predlog dobavnega lista_Lokalne volitve.pdf


11. Seznam potrjenih kandidatur 

 

Seznam potjenih kandidatur za volitve 2022_.pdf


10. Spletni naslovi za lokalne volitve - kandidature, udeležba, rezultati 

 

 1. Podatki o volitvah za Občino Renče-Vogrsko
  1. Kandidati: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/rence-vogrsko/kandidati
  2. Udeležba: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/rence-vogrsko/udelezba
  3. Rezultati: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/rence-vogrsko/rezultati
 2. Podatki za celotno Slovenijo:
  1. https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/
  2. https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/udelezba
  3. https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/rezultati

9. Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo 

 

Pogoji za bezplačno uporabo plakatnih mest.pdf


8. Kandidiranje, predčasno glasovanje, posebne oblike glasovanja, volilna kampanja
 

Kandidiranje, predčasno glasovanje, posebne oblike glasovanja, volilna kampanja

Obrazec-glasovanje-na-domu-.doc

Obrazec-glasovanje-po-posti.doc

Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije_vzorec .docx


7Obrazci za kandidiranje - SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

1.OBR_ KS-1 Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti.doc

2. OBR_KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti.doc

3. OBR_LV-10_zapisnik_politična stranka_svet KS_večinski sistem.doc

4. OBR_KS-3 Potrdilo o vlozitvi kandidature za KS.doc

5. OBR_LV-12_seznam_politična stranka.doc

 


6. Obrazci za kandidiranje - OBČINSKI SVET

 

1. OBR LV-7 Lista_kandidatov_proporcionalni_volilni_sistem_OS.docx

2. OBR. LV-8 Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta.doc

3. OBR LV-2 Podpora član OS.pdf

4. OBR LV-11 Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_liste_kandidatov_za_clane_OS.doc

5. OBR_LV-12_seznam_politična stranka.doc

6. OBR_LV-15 - potrdilo o vlozitvi kandidature_občinski svet.doc

7. Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx

8. Šifrant izobrazbe.pdf

 


5. Obrazci za kandidiranje - ŽUPAN

 

1. OBR_LV-4- Kandidatura_za_župana.docx

2. OBR_LV-5-Soglasje_župan.doc

3. OBR_ LV-1 Podpora županu.pdf

4. OBR_LV-9A-Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_župana_vzorec.docx

5. OBR_LV-12_seznam_politična stranka.doc

6. OBR_LV-14 - potrdilo vlozitev kandidature_Župan.doc

7. Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx

8. Šifrant izobrazbe.pdf

 


4. Obvestilo o potrebnem številu podpisov

 

 1. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 42 (to je 2 % od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana oz. od 2.116).
   
 2. Kadar določa listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, je potrebno število podpisov najmanj 30.
   
 3. Kadar določa kandidate za člane sveta krajevne skupnosti skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 10.

 


3. Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom za oddajo predlogov za imenovanje članov volilnih odborov

Strokovna navodila, usmeritve in priporočila za delo  volilnih odborov

Javni poziv.docx

Predlog za člana volilnega odbora.doc

Izjava člana volilnega odbora.doc

Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne podatke obdelovali zgolj v opredeljene namene. V primeru nastanka potrebe po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

 


2Obvestilo v zvezi z izvedbo lokalnih volitev 2022 v Občini Renče-Vogrsko

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

Redne volitve bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in Državna volilna komisija.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah, volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan. Župan je 26. 7. 2022 razpisal redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Renče - Vogrsko. Razpis je bil objavljen v uradnih objavah Občine Renče – Vogrsko št.: Uradne objave št. 10.pdf

 


1. Občinska volilna komisija Občine Renče-Vogrsko

je bila imenovana 24. 5. 2022 na 24. redni seji občinskega sveta občine Renče – Vogrsko  v naslednji sestavi:

 • Patricij Bratuž - predsednik,
 • Nina Mozetič – namestnica predsednika,
 • Ljudmila Persič – članica,
 • Zala Furlan – namestnica,
 • Ingrid Čotar Padovan - članica,
 • Petra Rusjan – namestnica,
 • Ingrid Sulič - članica,
 • Dean Trojer Smrečnik – namestnik,
 • Beti Čufer - tajnik OVK, kontakt: 051 647 474,
 • Špela Glušič - namestnica tajnika OVK, kontakt: 040 388 634.

Mandat občinske volilne komisije je pričel s 27. 6. 2022 in traja 4 leta.