Predstavitev

Občina Renče-Vogrsko je manjša podeželska občina, ki leži v spodnji Vipavski dolini. Med Trnovsko planoto na severu in Kraško planoto na jugu, njene meje oblikujejo trije pomembni vodotoki; potok Lijak, reka Vipava in akumulacijsko jezero Vogršček.

Na površini 30 km² v šestih naseljih živi približno 4500 prebivalcev. Naselja so urejena v tri krajevne skupnosti; Renče, Bukovica – Volčja Draga ter Vogrsko.

IMG_9664a.jpg

Zemlja je na tem območju rodovitna, zaradi ugodnih klimatskih pogojev in pridnih rok pa so pridelki in izdelki iz tega območja poznani daleč naokrog. Tu uspevajo vsem znane vipavske breskve in češnje, naši kraji so poznani po odličnih zlatih jabolkih – kakijih, pomemben položaj imata tudi zelenjadarstvo in vrtnarstvo. Pohvalimo se lahko tudi z bogato tradicijo vinarstva in vinogradništva.

Čeprav majhna a kljub temu bogata, se občina Renče – Vogrsko lahko pohvali s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, med katere zagotovo štejemo bogato arhitekturno dediščino tukajšnjih dvorcev in cerkva, staro tradicijo opekarniške in zidarske obrti, ki izvira že iz časa antike, sledove, ki je v teh krajih zapustila 1. in 2. svetovna vojna, zaščitena naravna območja Nature 2000, urejene pohodniške in konjeniške poti in pester spekter kulturnih, etnoloških in zabavnih prireditev, ki v naš prostor privablja številne obiskovalce.