Namakalni sistem Vogršček

 

Za vse informacije in pojasnila se obrnite na pogodbenega izvajalca upravljanja namakalnega razvoda Vogršček: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.:

modra št.:  080 98 87 ali 

e-naslov: