Doživetja

UČNA POT OB REKI VIPAVI

UČNA POT OB REKI VIPAVI

Tematska učna pot je speljana ob reki Vipavi, v dolžini skoraj 46 kilometrov in vodi od njenega izvira v Vipavi do Mirna ob italijanski meji. Ob njej boste lahko spoznavali reko Vipavo, Vipavsko dolino ter živali, rastline in varovane habitatne tipe, zaradi katerih je celotna Vipavska dolina uvrščena v omrežje območij Natura 2000. Vzdolž učne poti so na 10 mestih postavljene informativne table, ki s svojo vsebino prikazujejo živo bogastvo Vipavske doline in nekatere ukrepe, s katerimi lahko pomagamo izboljšati stanje ogroženih vrst. Učna pot je bila urejena v sklopu evropskega kohezijskega projekta VIPava – Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline.

Na območju občine Renče-Vogrsko bosta dve postaji z informativnima  tablama. Prva se nanaša na invazivne tujerodne vrste, ki so pereča tematika v zadnjih letih. Namen te točke je seznanitev ljudi s to problematiko in prikazati moč invazivnih vrst, ki marsikje izkoreninjajo domorodne vrste. Druga točka je pri Renških glinokopih, kjer je postavljena ptičja opazovalnica. Na informativni tabli so predstavljene ptice ter pomen Renških glinokopov za le te.

Vse potrebne informacije o učni poti ob reki Vipavi so dosegljive na spletni strani: https://www.projektvipava.si/

POTI MIRU

POTI MIRU

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriško, Kras, Idrijsko-Cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. 

 

Skozi občino Renče-Vogrsko poteka odsek Nova Gorica – Lokvica, ki je dolg 22,6 km. Renče so bile v času prve svetovne vojne v neposrednem zaledju fronte. V kraju je bila vojaška bolnišnica. O delovanju vojaške sanitete se lahko podučite v mini muzeju Renče 1914–1918, ki je urejen v prostorih stare vežice na pokopališču Renče – Lukežiči. V bližini sta ohranjeni še dve vojaški pokopališči (Renče – Žigoni, Oševljek). Iz Renč se Pot miru prične dvigati proti Krasu. Nad krajem Vinišče je muzej na prostem, ki prikazuje organiziranost vojaške obrambe na tem delu frontne črte. Pot se nadaljuje mimo Pomnika miru Cerje, kjer je med drugim urejen Informacijski center Pot miru, do Lokvice, kjer se odsek zaključi.

 

Vse potrebne informacije o poteh miru, pa so objavljene na spletni strani: https://www.thewalkofpeace.com/sl/

GREGORČIČEVA POT

GREGORČIČEVA POT

Spominska in sprehajalna pot Simona Gregorčiča ali na kratko Gregorčičeva pot, prijazno vabi v bližino enega najžlahtnejših poetov slovenske dežele. Melodična blagoglasnost in ubranost poezije "sina planin" se je tukaj zlila z "rajsko milo" pokrajino trte in oljke in prebudila pesniški navdih.

Pot se začne pri Renčah, kjer je na tabli napisan kratek življenjepis Simona Gregorčiča, nadaljuje pa v Arčonih, na Rabatovcu, Gradišču, in sicer ob Stari poti, pod Hribom, v spominskem parku, pri farovžu, konča pa se pri hrastu na Cinkovcu. Na vsaki točki je postavljena tabla, kjer je zapisan življenjepis pesnika, anekdote o pesnikovem pisanju, nastanek literarnega krožka imenovanega po njem, na zadnji pa lahko preberemo nekaj o njegovem življenju na Gradišču.

 

Trasa Gregorčičeve poti

 

 

OPAZOVANJE PTIC

OPAZOVANJE PTIC

Opazovanje ptic je zanimiv in tudi v Sloveniji vse bolj priljubljen način preživljanja prostega časa v naravi. Že v naseljih se pojavljajo različne ptice in ugotavljanje, katerim vrstam pripadajo, je lahko pravi izziv.  V okviru projekta VIPava je na območju Vipavske doline predvidena vzpostavitev usmerjevalne infrastrukture, ki bo obiskovalce usmerjala z najobčutljivejših območij na območja, kjer ti ne bodo motili naravnih procesov in ne bodo imeli negativnega vpliva na ciljne vrste in njihove habitate. Ena izmed vmesnih točk je tudi opazovalnica za ptiče, ki  je postavljena v bližini opuščenega renškega glinokopa. Okoli jezera je do ptičje opazovalnice speljana tudi dva kilometra dolga pešpot. Tukaj so si gnezdišča ustvarile nekatere izjemne vrste ptic, zaradi česar je lokacija zanimiva za ornitologe in druge opazovalce ptic. Ena od najbolj zanimivih vrst je čapljica, ki na tej majhni površini dosega najvišjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. Od vodnih ptic so najpogostejše mlakarice, liske, zelenonoge tukalice in mali ponirki. Poleg že naštetih ptic lahko na območju glinokopa najdemo tudi edino potrjeno gnezdišče sive gosi v Sloveniji.

 

OPAZOVALNICA1.jpg

OPAZOVALNICA7.jpg
OPAZOVALNICA2.jpg
OPAZOVALNICA3.jpg
OPAZOVALNICA4.jpg
OPAZOVALNICA6.jpg

RIBOLOV

RIBOLOV

Za ribolovne revirje: reka Vipava – spodnji tok in akumulacijsko jezero Vogršček skrbi Ribiška družina Renče. Uradne ure ribiške družine Renče potekajo na ribiškem domu (Trg 25, 5292 Renče) od aprila dalje vsako drugo sredo v mesecu (1krat mesečno) med 18 in 19 uro. Ribiška družina Renče je mlada družina, ki je leta 2000 ponovno stopila na samostojno pot. Ribiški okoliš poteka čez pet občin, člani družine pa so praktično iz vse Slovenije. Združuje jih bogat športni ribolov in čudovito naravno okolje reke Vipave in jezera Vogršček.

Ribolovne dovolilnice lahko kupite na spletni strani: https://www.ribiskekarte.si/rd-rence

Trg 25, 5292 Renče

Telefon: +386 (0) 53/ 9 555 00

Email: ,

 

 

ŠKULJANJE

ŠKULJANJE

Škuljanje je del turistične ponudbe krajev na Primorskem, s katero se ukvarjajo številni posamezniki. Igra tako predstavlja pomemben element lokalne kulturne dediščine z močno socialno in povezovalno vlogo v lokalnih skupnostih. Člani društev se v prizadevanjih za prenos znanja škuljanja na različne generacije povezujejo med seboj. Organizirajo številna tekmovanja in predstavitve, ki jih izvajajo v okviru svojih dejavnosti. Prizadevajo si ustanoviti mednarodno organizacijo, zato da bi zagotovili še večjo prepoznavnost te nesnovne kulturne dediščine. Vpis v register nesnovne kulturne dediščine je bil izveden 20.9.2016.

 

Športno društvo Škulja je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ohranjanja igre škuljanje. Ob tem so člani društva zapisali pravila igre in uredili igrišča za igro, treninge in tekmovanja. Društvo ima več kot 100 članov, ki so razdeljeni v sekcije (Vogrsko, Arčoni, Renče, Kurnik, Bukovica - Volčja Draga). Predstavitev igre je tudi sestavni del turistične ponudbe ob dogodkih v občini Renče - Vogrsko, saj jo igrajo ob različnih praznikih, srečanjih in prireditvah. 

KONJENIŠKE POTI

KONJENIŠKE POTI

Konjeniške poti, ki povezujejo 2 različna svetova; spodnjo Vipavsko dolino s Kraško planoto ponujajo obiskovalcem sprehod mimo pestre krajine bogate z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Ob poti se lahko ustavite in občudujete arhitekturno bogastvo okoliških cerkva, gradov in vasi, sledite zapuščini 1. sv. vojne, ki se na terenu odrazi v ostankih številnih bunkerjev, jarkov, zaklonišč in kaverni ali preprosto uživate v razgledu nad kraško pokrajino, ki jo v jesenskem času pisano obarva ruj.

Več informaciji na: http://www.konjeniskepoti.info/

PARK LAKENESS

PARK LAKENESS

Nekoč neuporabljen prostor ob jezeru v Volčji Dragi sedaj postaja prizorišče sprostitve in športnega dogajanja. V idiličnem okolju pod krošnjam dreves so urejena igrala za otroke ter novo odbojkarsko igrišče z reflektorji. Kmalu bo tukaj tudi urejen pump track, ki bo prinesel dodatno vrednost prostoru ter privabil nove obiskovalce.