Krajevni urad

Na krajevnem uradu Bukovica opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listov ter vozniških dovoljenj,
  • potrjevanje podpor volivca.

 

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA
Krajevni urad Bukovica

Bukovica 43
5293 Volčja Draga
05 338 43 20

Uradne ure

TOREK
08.00 - 12.00
13.00 - 15.00

ČETRTEK
08.00 - 12.00
13.00 - 15.00