Krajevne skupnosti

Vogrsko Bukovica - Volčja Draga Renče

Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
031 370  553

Predsednica: Tanja Vodopivec
Podpredsednica: Tatjana Mozetič