Znak Slovenia Green

Občina Renče–Vogrsko je kot turistična destinacija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela znak Slovenia Green Destination BRONZE. Destinacija Renče–Vogrsko je ob svoji prvi presoji trajnosti dosegla povprečno oceno 8,1.

slovenia_green_643220.jpg

Ključni dokumenti ZSST
Podpis zelene politike 
Aktivnosti Zelene ekipe
Promocija projekta ZSST
Za ponudnike turističnih storitev
Ukrepi in usmeritve za trajnostni razvoj občine