Odbori in komisije

Delovna telesa občinskega sveta do odbori in komisije. Odbori štejejo od 5 do 7 članov, komisije pa od 3 do 5 članov. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih članov.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

NADZORNI ODBOR

 • Tomaž Fajt
 • Artur Fornazarič
 • Nela Pregelj
 • Gregor Kobal
 • Radovan Rusjan

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Andraž Furlan
 • Nedeljko Gregorič
 • Aleš Furlan
 • Nina Mozetič
 • Igor Furlan

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

 • Urban Martinuč
 • Viktor Trojer
 • Benjamina Mikuž
 • Ingrid Heuffel Berginc
 • Nevo Pregelj

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Vinko Jarc
 • Borut Zorn
 • Marko Furlan
 • Tamara Rusjan
 • Rajko Lasič

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Marko Švara
 • Tanja Zorn Stepančič
 • Stanka Abramič
 • Alenka Kravos
 • Tina Pečenko

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Viktor Trojer
 • Andraž Furlan
 • Alan Rijavec
 • Benjamina Mikuž
 • Ava Rajh

UREDNIŠKI ODBOR

 • Alenka Gregorič
 • Vesna Pahor
 • Renata Tischer
 • Irena Rovan
 • Anja Ličen
 • Jasna Živec
 • Jože Ropoša