občinska uprava


OBČINSKA UPRAVA:

info@rence-vogrsko.si

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE:

Beti Čufer
tel. 05/33-84-501
e-mail: beti.cufer@rence-vogrsko.si

 

RAČUNOVODSTVO:

Darja Fratnik
tel. 05/33-84-505
e-mail: darja.fratnik@rence-vogrsko.si

Nadja Vodopivec
tel. 05/33-84-505
e-mail: nadja.vodopivec@rence-vogrsko.si

 

PRAVNE ZADEVE:

Špela Glušič
tel. 05/33-84-503
e-mail: spela.glusic@rence-vogrsko.si

 

OKOLJE IN PROSTOR:

Erik Lasič
tel. 05/33-84-502
e-mail: erik.lasic@rence-vogrsko.si

David Lukežič
tel. 05/33-84-502
e-mail: david.lukezic@rence-vogrsko.si

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Vladka Gal Janeš
tel. 05/33-84-504
e-mail: vladka.gal@rence-vogrsko.si

 

GLAVNA PISARNA:

Anja Nikolavčič
tel. 05/33-84-500
e-mail: anja.nikolavcic@rence-vogrsko.si

Ana Jovanka Koglot
tel. 05/33-84-507
e-mail: ana.koglot@rence-vogrsko.si

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA KMETIJSTVO IN TURIZEM:

Anja Sedevčič
tel. 05/33-84-511
e-mail: anja.sedevcic@rence-vogrsko.si

 

HIŠNIK:

Samuel Baša
041/664-637
e-mail: info@rence-vogrsko.si

 

REŽIJSKI OBRAT:

Anton Gorjan
Martin Peternelj
tel. 051 647 434