Občinska uprava

OBČINSKA UPRAVA

Za več informacije nas lahko kontaktirate na: 

Seznam oseb za odločanje in vodenje 

 

Direktorica občinske uprave

Elizabeta Čufer 05/33-84-501

Urad župana

Ana Jovanka Koglot 05/33-84-511 
 

Glavna pisarna

Hana Šuligoj 05/33-84-500

Pravna služba

Špela Glušič 05/33-84-503

Okolje in prostor

Ana Likar 05/33-84-502 
Primož Plahuta 05/33-84-502

Gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

Matjaž Zgonik 05/33-84-509

Družbene dejavnosti

Vladka Gal Janeš 05/33-84-504

Računovodstvo

Matej Nemec 05/33-84-505 
Darja Fratnik 05/33-84-505

Hišnik

Sašo Vovk 030 422 722 

Režijski obrat

Anton Gorjan 051 647 434 
Martin Peternelj 051 647 434

Tehnik

Marko Gruden