Občinska uprava

OBČINSKA UPRAVA

Za več informacije nas lahko kontaktirate na: 

Seznam oseb za vodenje in odločanje.pdf

V.d. direktorice občinske uprave

Elizabeta Čufer 05/33-84-501

Glavna pisarna

Hana Šuligoj 05/33-84-500

Pravna služba

Špela Glušič 05/33-84-503

Okolje in prostor

Renata Gutnik 05/33-84-511 
Sašo Lavrenčič 05/33-84-502 
Alojz Berginc 05/33-84-502 

Evropski projekti, investicije, turizem in kmetijstvo

Matjaž Zgonik 05/33-84-509

Družbene dejavnosti

Vladka Gal Janeš 05/33-84-504

Računovodstvo

Matej Nemec 05/33-84-505 

Ana Jovanka Koglot 05/33-84-505  (odsotna)

Mirjam Bavdaž 05/33-84-505

Hišnik

Sašo Vovk 030 422 722 

Režijski obrat

Anton Gorjan 051 647 434 
Martin Peternelj 051 647 434