Sestava

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. Občinski svet ima 15 članov, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Ime in priimek Stranka
Borut Zorn Združenje SKUPAJ
Florida Petelin Združenje SKUPAJ
Radovan Rusjan Združenje SKUPAJ
Dušan Nemec Združenje SKUPAJ
Karmen Furlan Levica
Jožef Hvalica DeSUS
Viktor Trojer SDS
Marko Švara SDS
Žan Bric Lista za VAS
Urban Martinuč Lista za VAS
Andraž Furlan Lista za VAS
Aleš Furlan SD
Boris Čoha SD
Marko Furlan Lista za našo občino
Vanda Ožbot Lista za našo občino