Sestava

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. Občinski svet ima 15 članov, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Ime in priimek Stranka
Urban Martinuč LISTA ZA VAS
Andraž Furlan LISTA ZA VAS
Tanja Zorn Stepančič   LISTA ZA VAS
Stanka Abramič LISTA ZA VAS
Alan Rijavec LISTA ZA VAS
Tamara Rusjan LISTA ZA VAS
Vinko Jarc LISTA ZA VAS
Viktor Trojer SDS
Marko Švara SDS
Marko Furlan SD
Aleš Furlan SD
Nedeljko Gregorič GIBANJE SVOBODA  
Borut Zorn GIBANJE SVOBODA
Benjamina Mikuž GIBANJE SVOBODA
Ava Rajh ZDRUŽENJE SKUPAJ