sestava

Ime in priimek  Stranka
Borut Zorn Združenje SKUPAJ
Florida Petelin Združenje SKUPAJ
Radovan Rusjan Združenje SKUPAJ
Dušan Nemec Združenje SKUPAJ
Karmen Furlan Levica
Jožef Hvalica DeSUS
Viktor Trojer SDS
Marko Švara SDS
Žan Bric Lista za VAS
Urban Martinuč Lista za VAS
Andraž Furlan Lista za VAS
Aleš Furlan SD
Boris Čoha SD
Marko Furlan Lista za našo občino
Vanda Ožbot Lista za našo občino

 

Ime in priimek Stranka
Radovan Rusjan ZDRUŽENJE SKUPAJ
Borut Zorn ZDRUŽENJE SKUPAJ
Dušan Nemec ZDRUŽENJE SKUPAJ
Nedeljko Gregorič ZDRUŽENJE SKUPAJ
Katarina Valič ZDRUŽENJE SKUPAJ
Franko Pregelj SDS
Marko Švara SDS
Albinca Pisk DESUS
Aldo Mozetič DESUS
Jožef Hvalica DESUS
Marjan Murovec Lista za našo občino
Vanda Ožbot Lista za našo občino
Zmaga Prošt Lista za našo občino
Marjo Rutar SD
Boris Čoha SD
Ime in priimek Stranka
Radovan Rusjan ZDRUŽENJE SKUPAJ
Alenka Gregorič ZDRUŽENJE SKUPAJ
Rajko Lasič ZDRUŽENJE SKUPAJ
Dragan Zorn ZDRUŽENJE SKUPAJ
Katarina Valič ZDRUŽENJE SKUPAJ
Nedeljko Gregorič    ZDRUŽENJE SKUPAJ
Viktor Trojer SDS
Stanko Šemrl SDS
Aldo Mozetič DESUS
Silvester Vončina   DESUS
Borut Kerševan Lista za našo občino
Vanda Ožbot Lista za našo občino
Katjuša Žigon SD
Marjo Rutar SD
Karmen Furlan SD
Ime in priimek Stranka
Radovan Rusjan SKUPAJ 
Nevo Pregelj SKUPAJ 
Gregor Kobal NSi
Samo Turel LDS
Katjuša Žigon SD
Nikita Fajt SD
Marjan Murovec   LISTA ZA NAŠO OBČINO
Tomaž Gregorič SKUPAJ
Vanda Ožbot LISTA ZA NAŠO OBČINO
Jožef Hvalica LDS
Valter Mlečnik SLS
Vinko Jarc SDS
Nataša Podgornik LISTA ZA VOGRSKO
Silvester Vončina  DESUS
Marjan Rutar  SD