Videonadzor

Zaradi varovanja ljudi in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa iz uradnih stavb v Občini Renče-Vogrsko se videonadzor izvaja na naslednjih lokacijah:

Brez_naslova.jpg

Obvestilo posameznikom po 13. oz. 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov: OBVESTILO.pdf