Tržnica Vogrinka

Tržnica "Vogrinka" se nahaja pod viaduktom hitre ceste na Vogrskem. Namenjena je prodaji lastnih domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov. 

Pogoji uporabe:

 1. Z dnem 18. 5. 2015 se uvede začasno, poizkusno obdobje obratovanja Tržnice »Vogrinka«.vogrinka.jpg
 2. Poizkusno obratovanje traja do 31. 12. 2024 in je za ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov brezplačno.
 3. Občina Renče-Vogrsko s potrditvijo obrazca daje ponudniku začasno soglasje za prodajo lastnih domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov na območju Tržnice »Vogrinka«, pod viaduktom hitre ceste na Vogrskem, za obdobje, določeno v zgornjem obrazcu.
 4. Ponudnik, pred začetkom prodaje, pravilno izpolnjen obrazec dostavi na sedež občinske uprave, na naslov Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. Potrjen obrazec uporabnik hrani pri sebi, ves dogovorjeni čas trajanja prodaje.
 5. Ponudnik izbere prodajno mesto, glede na prosta in razpoložljiva prodajna mesta, ob času prijave. V kolikor ponudnik na rezervirani dan prodaje ne bo prisoten na prodajnem mestu, mora to sporočiti na tisti dan, do 9.00 ure zjutraj, sicer se šteje, da se je rezervaciji odpovedal. Razpored prodajnih mest hrani občinska uprava občine Renče-Vogrsko.
 6. Obdobje rezervacije prodajnega mesta je omejeno na največ 3 mesece. Po preteku treh mesecev je ponudnik dolžan podati novo prijavo. V kolikor občinska uprava ugotovi, da ponudnik več dni zapored ne koristi dodeljenega prodajnega mesta, lahko izdano soglasje prekliče.
 7. Ponudnik s podpisom obrazca izjavlja, da izpolnjuje vse pogoje za prodajo blaga, ki ga ponuja na prodajnem mestu.
 8. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzdrževal red in čistočo na rezerviranih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa, zapusti prodajno mesto ter odstrani embalažo in neprodano blago. Prodajno mesto zapusti čisto in urejeno.
 9. Prodaja se izvaja vsak dan v tednu, od 8.00 do 20.00 ure.
 10. Ponudniki lahko na Tržnici »Vogrinka« prodajajo zgolj domače kmetijske pridelke in izdelke.
 11. V primeru nespoštovanja pogojev uporabe prodajnih mest s strani ponudnikov, lahko občinska uprava soglasje prekliče.
 12. S podpisom ponudnik izrecno soglaša s pogoji uporabe.

Vse informacije o prodaji na tel. št. 05 338 45 00, oz. po e-mail-u: .