Obvestilo o odpremi odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 2022

08. 08. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 4.8.2022 odpremljene odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za leto 2022 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki). 
Obveznost z naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:
1. obrok: 19. 9. 2022,
2. obrok: 18. 11. 2022.
 
Obveznost z naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:
1. obrok: 19. 9. 2022,
2. obrok: 19. 10. 2022,
3. obrok: 18. 11. 2022,
4. obrok: 19. 12. 2022.