Možnost odjema vode s hidranta na Britofu

09. 08. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Na včerajšnjo pobudo kmetovalcev iz naše občine, smo se skupaj z upravljalcem Vodovodi in kanalizacija NG d.d. dogovorili za hidrantno odjemno mesto v zaselku Britof (Bukovica, med 10. in 18. uro), ki je priključeno na vodotok Mrzlek in omogoča črpanje vode za namene namakanja kmetijskih površin.

Ker so ostali hidratni v občini priključeni na vodni vir Hubelj, ki je v nizkem vodostaju, drugod takšen odjem vode ni mogoč.

Ob hidrantu bo prisoten upravljalec hidranta, ki bo odjem vode ustrezno nadzoroval.