Dodatna subvencija Občine Renče-Vogrsko za nakup dijaških vozovnic

11. 08. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Velja le za dijake s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko.

Občina Renče-Vogrsko bo tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotavljala 40 % subvencije za nakup dijaških subvencioniranih vozovnic, tako da bodo cena le-teh znašala 40 % manj od subvencionirane cene s strani države.

Dodatno subvencioniranje dijaških vozovnic uveljavljate tako, da v celoti izpolnite vlogo za dodelitev subvencije Občine Renče-Vogrsko in jo skupaj s Potrdilom Upravne enote o stalnem prebivališču v Občini Renče-Vogrsko oddate na blagajni prevoznika »Nomago«.

Vlogo se lahko prevzame na spodnji povezavi ali na blagajni prevoznika »Nomago«, potrdilo o stalnem prebivališču izda Upravna enota.

Prosimo, da obrazcev ne nosite in ne pošiljate na občino, temveč jih oddate na blagajni navedenega prevoznika!

Povezava na obrazec: Vloga za subvencionirano vozovnico - za Občino Renče-Vogrsko 2022.pdf
Obvezna priloga obrazca: Potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču