Lokalne volitve: glasovanje po pošti ali na domu in predčasno glasovanje

07. 11. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

GLASOVANJE PO POŠTI

Po pošti na območju Republike Slovenije lahko glasujejo: 

- volivci ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo; - invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida;

- volivci, ki so zaradi SARS-Cov-2 v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, pod pogojem, da občinski volilni komisiji predložijo dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o  priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo najkasneje do srede, 9. novembra  2022, o tem obvestiti občinsko volilno komisijo, na predpisanem obrazcu  Obrazec-glasovanje-po-posti.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po sredi, 9. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje v ponedeljek, 14. novembra, in priložijo ustrezno dokazilo (potrdilo, odločba).

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je bila odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-Cov-2 in so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnem glasovanja. Obvestilu, ki ga občinski volilni komisiji predložijo najpozneje v ponedeljek, 14. novembra, morajo priložiti dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

 

GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, morajo najkasneje do srede, 16. novembra 2022, na občinsko volilno komisijo vložiti zahtevo - obrazec, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Obrazec-glasovanje-na-domu.

Obvestilu morajo priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (šteje se vsaka pisna potrditev zdravnika, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more zglasiti na volišču - tudi po e-pošti).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje do srede, 16. novembra, in da obvestilu priložijo dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Renče - Vogrsko obvešča, da bo predčasno glasovanje potekalo v sredo, 16. 11. 2022, med 7. in 19. uro v prostorih Kulturnega doma Bukovica, Velika dvorana Angela Mlečnika, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.