Vabilo k sodelovanju - Anketa na temo prometa v občini Renče-Vogrsko

23. 11. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Spoštovani občani,
Občina Renče-Vogrsko je pričela s pripravo Celostne prometne strategije (CPS). CPS je strateški dokument načrtovanja prometa. Gre za nov pristop, ki zagotavlja celostne spremembe prometa ter boljšo kakovost bivanja v celotni občini za sedanje in prihodnje generacije.

Anketa, ki je pred vami, je eno izmed ključnih orodij vključevanja splošne javnosti v proces priprave strategije in zagotavljanja izdelave kakovostnega dokumenta.
Vljudno vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in nam sporočite svoje mnenje glede stanja prometa v občini. Pomembna so mnenja vseh prebivalcev – staršev, mladih, starejših, zaposlenih, sorodnikov, uradnikov in ostalih prebivalcev občine Renče-Vogrsko. Anketa bo potekala na dva načina – v tiskani obliki kot priloga občinskemu listu in na spletu. Izpolnite lahko eno ali drugo anketo.

Prosimo vas, da izpolnjeno anketo vrnete na Občino Renče-Vogrsko (Bukovica 43, 5293 Volčja Draga). Lahko pa jo izpolnite tudi tukaj.