Obvestilo o delovanju Krajevnega urada Bukovica

21. 03. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Upravna enota Nova Gorica obvešča, da bo Krajevni urad Bukovica zaprt med 20. 3. 2023 do 24. 3. 2023.

Stranke lahko nujne zadeve uredijo na sedežu upravne enote.