Vabilo k sodelovanju v delovni skupini za pripravo strategije razvoja kmetijstva za obdobje 2023 – 2034

06. 04. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Prvič se bo delovna skupina srečala na delavnici, ki bo potekala v petek, 14. aprila med 9. 00 in 12.00 uro v veliki dvorani v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Štiri občine Vipavske doline: Renče-Vogrsko, Nova Gorica, Ajdovščina in Vipava so v letu 2022 pristopile k pripravi strategij razvoja kmetijstva na svojih območjih za obdobje 2023 – 2034. Kljub temu, da se dokumenti pripravljajo za vsako občino posebej, pa je želja, da bi se pri določenih razvojnih ukrepih občine poenotile z namenom skupnega in poenotenega razvoja kmetijstva celotne Vipavske doline.

Vlogo koordinatorja priprave dokumentov so občine zaupale Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

 

Namen priprave strategij je oblikovati strateški okvir lokalnega razvoja kmetijstva
ob upoštevanju lokalnih potencialov in potreb, evropskih ter nacionalnih usmeritev, v luči prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biodiverzitete in kmetijske krajine
in doseganja prehranske oskrbe in varnosti. Strateške usmeritve in predlagani ukrepi bodo občinam v pomoč pri pripravi občinskih pravilnikov s področja razvoja kmetijstva in predlogov proračunov.

 

Da bo občinska strategija kmetijstva lahko dokument, ki bo odražal poleg potencialov tudi potrebe in smotrne ukrepe za dosego ciljev na območju občine, je nujno sodelovanje deležnikov.

Občina Renče - Vogrsko zato vabi deležnike in vse zainteresirane v delovno skupino za pripravo občinske strategije za razvoj kmetijstva.

 

Prvič se bo delovna skupina srečala na delavnici, ki bo potekala v petek, 14. aprila med 9. 00 in 12.00 uro v veliki dvorani v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

 

Delavnica bo hkrati izvedena za obe občini, Novo Gorico in Renče - Vogrsko. Predstavitvi analiz stanja in zbranih podatkov bo sledilo delo v manjših skupinah, ki jih bodo usmerjali strokovni sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Namen delavnice je izpostaviti PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI in NEVARNOSTI v okviru razvoja kmetijstva območja občin Nova Gorica in Renče - Vogrsko (izdelava SWOT analize).

 

Zaradi organizacije dela je nujna potrditev udeležbe. Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite preko e-pošte: ali na telefonski številki: 065 556 238 ali 065 556 235 najkasneje do srede, 12. aprila do 17.00 ure. Kontaktni osebi za dodatna pojasnila sta Suzana Žvokelj Ferjančič in Patricija Štor.

 

Osnutek analize stanja kmetijstva v mestni občini Renče - Vogrsko najdete na tej povezavi.