Obvestilo o odpremi odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 2023 in valute

14. 09. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Nova Gorica obvešča, da so bile v četrtek 7. 9. 2023 odpremljene odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za območje občine Renče-Vogrsko za leto 2023 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki). 
Obveznost z naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:
1. obrok: 23. 10. 2023,
2. obrok: 22. 12. 2023.
 
Obveznost z naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:
1. obrok: 23. 10. 2023,
2. obrok: 22. 11. 2023,
3. obrok: 22. 12. 2023,
4. obrok: 22. 1. 2024.