Zbiranje vlog oškodovancev - škoda na kmetijskih pridelkih

10. 10. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Na podlagi prejetega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, začenja Občina Renče- Vogrsko z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih in sicer zaradi naravne nesreče: NEURIJA S TOČO V OBDOBJU OD 10. MAJA DO 1. AVGUSTA 2023  (na podlagi na sklepa št. 844-31/2023-5 – DGZR z dne 9. 10. 2023).

 

Oškodovanci dostavijo izpolnjene in podpisane vloge na OBRAZCU ŠT. 2 v sprejemno pisarno Občine Renče - Vogrsko v času uradnih ur in sicer do vključno 10.11.2023 do 12.00 ure

Obrazec (s prilogami: nadaljevanje tabele, seznam kmetijskih kultur) prilagamo,  lahko pa ga dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Renče–Vogrsko v času uradnih ur.

 

Po prejemu vlog, bo občinska komisija opravila dokončno ocenitev in do roka posredovala informacije državnim institucijam. 

Obrazec mora biti podpisan na dveh mestih in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u
  • dve fotografiji iz katerih je razvidna škoda na pridelkih. 

Vsak obrazec je potrjen z datumom prejema na občino.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na obrazcu vas naprošamo, da pri nosilcu pripišete tudi vašo telefonsko številko.